Đà Nẵng thành phố đáng sống nhất Việt Nam – Danang Landmark

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó lưu ý đến việc Đà Nẵng cần phấn đấu phát triển theo hướng trở thành thành phố loại đặc biệt của Việt Nam; là thành phố đáng sống và an toàn.

Đà Nẵng Thành Phố Đáng Sống nhất Việt Nam

Nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã đặt nhiệm vụ cho thành phố phát triển bền vững với mục đích và mục tiêu là xây dựng “Thành phố môi trường bền vững”; “Thành phố kinh tế bền vững”; “Thành phố lấy con người làm trung tâm phát triển” và “Thành phố có quản lý tốt”.

Quy hoạch đã định vị khu vực, vị trí vai trò của đô thị Đà Nẵng đối với vùng, quốc gia, quốc tế. Trong đó, nêu vấn đề kết nối đến các đô thị lớn trong nước và khu vực châu Á thể hiện qua vai trò của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; cảng biển, cảng du lịch; trục giao thông đường bộ, đường sắt đối ngoại… Từ đây xác định về tầm nhìn, mục tiêu và các chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng, mở ra nhiều yếu tố phát triển đô thị thành “thành phố đặc biệt”.

Thuận lợi với Đà Nẵng trong điều chỉnh quy hoạch là thành phố có quy mô vừa, dễ triển khai các ý tưởng quy hoạch cũng như trong quản lý; quy hoạch của Đà Nẵng cũng khá ổn, khá bài bản từ trước đến nay, từ hạ tầng đến phát triển không gian. Thành phố cũng có điều kiện tự nhiên mà hiếm đô thị nào có được, với rừng, núi, biển và sông Hàn chảy qua lòng thành phố.