Căn hộ Shizen Nami

Mặt bằng căn hộ Shizen Nami

Mạt bằng tầng 1 Shizen Nami
Mặt bằng tầng 1 Shizen Nami
Mạt bằng tầng 1 Shizen Nami
Mặt bằng tầng 2
Mạt bằng tầng 3 Shizen Nami
Mặt bằng tầng 3 Shizen Nami
Mạt bằng tầng 4 Shizen Nami
Mặt bằng tầng 4
Mặt bằng tầng căn hộ shizen nami
Mặt bằng căn hộ tầng 5-18, 19 & 20-21
Mặt bằng tầng căn hộ shizen nami
Mặt bằng căn hộ tầng 22, & 23-32
mặt bằng căn hộ điển hình shizen nami
Mặt bằng căn hộ điển hình
mặt bằng căn hộ điển hình shizen nami
Mặt bằng căn hộ

Đọc thêm: Các yếu tố phân biệt căn hộ hạng sang và căn hộ tiêu chuẩn.